Verktyg för att tydliggöra mål och kunskapskrav

Alignmentplanering

Ha måldialoger i Todays Meet

Skapa ordmoln i Wordle

Bygg gemensamma ordlistor i Google Formulär

Summera nyckelord och reflektioner i Answergarden

Bygg på gemensam idéer i TriciderVerktyg för aktiviteter som synliggör lärandet

Arbeta med webbpublicering med t.ex Webbstjärnan

Synliggör lärandet med exit tickets i Google Formulär

Synliggör lärandet med exit ticket i Socrative

Synliggör lärandet genom att Flippa klassrummet

Synliggör lärandet genom att arbeta kontinuerligt med realtidskommentering Google Drive


Verktyg för återkoppling som för lärandet framåt

Ge kontinuerlig återkoppling i dokumenfunktionen på Google Drive

Använd kommentarsfunktionen på bloggar och You Tube. Gör skärminspelningar av "uppsatsrättning" med hjälp av t.ex Screen Cast o Matic

Film från Pedagog Stockholm som visar hur gymnasieläraren Katarina Lycken jobbar md film och återkopplingVerktyg som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra.

Skapa film tillsammans

Webbpublicering kring projekt i t.ex Webbstjärnan eller Googles Blogger.

Sociala medier i skolan, filmen är från Webbstjärnan

Arbeta i wiki


Verktyg som aktiverar eleven som ägare av sitt eget lärande

Kontinuerligt arbete i Google Education, automatisk lagring sker ju där.

Självskattning i Google Formulär och Socrative.

Alla uppgifter som är av entreprenöriell karaktär och som har verkliga mottagare