Tips på mer material

Samlingswiki med tips på omdefiniering på gymnasiet.

http://kbagyomdefinerar.wikispaces.com/

Didaktikens verktyg, från UR

http://www.ur.se/Tema/Didaktikens-verktyg

Kolla källan!

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan

Webbstjärnan

http://www.webbstjarnan.se/

Wikipediakurs för pedagoger

http://sv.wikiversity.org/wiki/Wikipediakurs_f%C3%B6r_pedagoger/Hur%3F/Att_anv%C3%A4nda_Wikipedia_i_utbildning

Bedömning för lärande!

http://www.bedomningforlarande.se/

Filmen vi såg med John Seely Brown om entreprenörskap i en digital tidsålder